SMS API – Gränssnitt för ett integrerat Business Messaging

du eCall enkelt med dina användningar, webbsidor eller appar. Utöka dina affärs- och webbanvändningar med en pålitlig SMS-funktionalitet. Skicka text- eller pushmeddelanden automatiskt via SMS API.

Den automatiserade försändelsen av SMS öppnar många användningsmöjligheter:

 • Mervärde för ERP- och CRM-lösningar
 • SMS-marknadsföringskampanjer med alfanumerisk avsändare
 • Företagsinternt kommunikationsverktyg via gateway
 • Informationskanal för kunder och affärspartner
 • Två-faktorsautentiseringar (försändelse av mTAN / OTP)
 • SMS-alarmering och information


Efter din registrering kan du använda och testa API-gränssnitten med alla funktioner direkt. Ett samtal räcker +41 44 787 30 70

Till utvecklare ställer vi här ett brett sortiment av exempelanvändningar samt fria källkoder till förfogande.

 • E-post-gränssnitt
 • SMPP
 • TCP/IP
 • HTTP/HTTPS
 • WebService
 • UCP
E-post-gränssnitt

E-post-gränssnitt

Denna åtkomst gör det möjligt att skicka ett sändningsuppdrag direkt via e-post till en mobiltelefon (SMS), till en pager, till ett fax (inkl. filbilaga) eller till en fast telefon (röstmeddelande). Du kan då använda valfritt mailprogram (MS Outlook, Netscape Messenger, Lotus Notes, ...). 

SMPP

SMPP-åtkomst

Denna tjänst möjliggör åtkomsten till short message peer to peer (SMPP)-gränssnittet för att skicka SMS. SMPP-gränssnittet använder ett standardprotokoll som används i första hand för att ansluta till short message service centres (SMSC) för mobiltelefoner. Genom denna direktanslutning kan man bl.a. skicka större mängder meddelanden mycket snabbt, enkelt och säkert. 

TCP/IP

TCP/IP-åtkomst

Via den universella TCP/IP-åtkomsten kan en programvara skicka meddelanden direkt via internet.

HTTP/HTTPS

HTTP/HTTPS-åtkomst

HTTP/HTTPS-åtkomsten gör det möjligt att skicka meddelanden från en valfri programvara via internet. På så sätt kan man skicka meddelanden enkelt genom att gå till webbadressen (URL).

Denna metod lämpar sig speciellt för webbprogrammerare (från PHP, .ASP...) som lösning. Den motsvarar helt enkelt funktionellt ett öppnande av en webbsida. 

WebService

WebService-åtkomst

WebService-åtkomsten ger möjligheten att förmedla meddelanden till olika anropssystem via standardiserade webbmetoder.

UCP

UCP

För att byta ut textmeddelanden mellan olika nätverkselement och en SMSC-enhet använder man Universal Computer Protocol (UCP)-systemet.

Den enhetliga SMS API för våra gateways förenklar din företagskommunikation

 • Snabb och enkel integrering i din affärsanvändning
 • Specfikation SMPP, WebService, HTTP/HTTPS, UCP, TCP/IP
 • Kodexempel
 • Inga inrättningsavgifter
 • Inga licensavgifter

Vi är där för dig.

Skicka och ta emot SMS och fax komfortabelt med datorn.

*Obligariskt fält

Firmenlogo eCall

DOLPHIN Systems AG
Samstagernstrasse 45
8832 Wollerau
Switzerland

T +41 44 787 30 70
F +41 44 787 30 71
info@dolphin.ch